Produktserie: Kalcedon

Kalcedon är en typ av "Kryptokristallin" Kvarts, vilket innebär att uppbyggnaden i Kalcedon utgörs av oerhört små kristaller vilka inte kan ses med blotta ögat. Detta särskiljer Kalcedon från andra typer av Kvarts som Ametist och liknande. 

Kalcedon lämpar sig bra till smycken då den både är fin och stabil med en relativt hög hårdet.

Kalcedon på Mohs hårdhetsskala: 6,5 - 7